Over ons

In 2012 ontstond uit de wijkraad De Blaak een energiewerkgroep. De werkgroep richtte zich in eerste instantie op het bevorderen van zonne-energie. Daarna volgde nog acties rondom het promoten van muurisolatie en HR++glas. Een kantelpunt was het besluit van gemeente Tilburg om samen met Attero en Waterschap De Dommel een windpark te gaan realiseren. De gemeente besloot in een later stadium haar aandeel over te dragen aan lokale energiecoöperaties. Na rijp beraad is daarom in 2014 Energiecoöperatie De Blaak U.A. opgericht. Nieuwsgierig naar onze volledige missie, visie, werkwijze en actieplan? Lees er alles over in dit coöperatieplan.

Binnen onze coöperatie zijn drie werkgroepen actief:
1.     Energieopwekking
2.     Duurzaamheid
3.     Energietransitie

Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft tot doel om plannen, activiteiten en inzichten van de energie coöperatie te toetsen bij bewoners van De Blaak. Bestuur en de leden van de werkgroep leggen aan de klankbordgroep actuele onderwerpen voor en vragen om reactie, suggesties en peilen de behoefte. Iedere bewoner of gebouweigenaar kan deelnemen aan de klankbordgroep, die ongeveer vier keer per jaar wordt georganiseerd.

Met inbreng van bewoners uit De Blaak kunnen wij samen zorgen voor een breed draagvlak om meer bewust om te gaan met ons eigen energie- verbruik alsook de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in onze wijk. 

Meer weten of deelnemen aan de klankbordgroep?
Stuur een email naar info@energiedeblaak.nl.

Onze missie

Wij hebben de wereld waarin wij leven slechts in bruikleen. We moeten dat kostbare geschenk in goede staat overdragen aan volgende generaties zodat ook zij een leven in veiligheid, gezondheid en voorspoed kunnen opbouwen. Daar hechten wij waarde aan en dat schept een verantwoordelijkheid.

Ons bestuur en leden van de werkgroepen

Bestuur

Ruud Zuer

voorzitter

Mijn streven is om mijn kennis en ervaring in te brengen voor een milieubewuste toekomst voor alle mensen, groot en klein.

Hans van Roosmalen

secretaris

Ik ben lid geworden van de energie coöperatie om de doelstelling te behalen: een mooie wereld achterlaten voor onze kinderen.

Frank Verkoeijen

penningmeester

Mijn mede Blaakbewoners motiveren voor energiebewust gedrag. 

Werkgroep Duurzaamheid

Florus Hoogendoorn

voorzitter

Wijkbewoners uitdagen haalbare energieke doelen aan te gaan om met meer comfort zuiniger met energie en onze wijk om te gaan.

Hans Jager

Mensen bewust maken van de noodzaak om zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Frank Verkoeijen

Mijn mede Blaakbewoners motiveren voor energiebewust gedrag. 

Jan Wijnen

Samen met mijn vrouw Jeannie woon ik al vanaf 1980 in de mooie woonwijk De Blaak. Ik heb een bouwkundige achtergrond en mogelijk kan ik u op dit gebied van advies dienen.

Piet van Dooren

De mensen bewust maken dat we zuiniger om moeten springen met de aarde voor de generatie na ons door onze woningen te verduurzamen.

Louis Verstappen

De noodzaak voor besparingen en de technische uitdaging zijn voor mij de drijfveren om me in te zetten voor energie coöperatie De Blaak.

Ruud Zuer

Mijn streven is om mijn kennis en ervaring in te brengen voor een milieubewuste toekomst voor alle mensen, groot en klein.

Werkgroep Energieopwekking

Hans van Roosmalen

voorzitter

Ik ben lid geworden van de energie coöperatie om de doelstelling te behalen: een mooie wereld achterlaten voor onze kinderen.

Ruud Zuer

Mijn streven is om mijn kennis en ervaring in te brengen voor een milieubewuste toekomst voor alle mensen, groot en klein.

Werkgroep Energietransitie

Han Mescher

voorzitter

Een duurzame energievoorziening in onze wijk die voorziet in de huidige behoefte en geen afbreuk doet aan de mogelijkheden van toekomstige generaties.

Hans Jager

Mensen bewust maken van de noodzaak om zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Henk Sijbring

Ik heb bijna mijn hele leven gewerkt in de wereld van energiebesparing en duurzame producten. Als voorzitter van de Nederlandse Verwarmings-industrie ben ik betrokken bij de energietransitie voor de bestaande bebouwde omgeving. Mijn kennis breng ik graag in voor de energietransitie in Tilburg.

Kees de Rooij

Samen met anderen proberen de wereld zo achter te laten dat de generaties na ons ook kunnen blijven genieten van al het moois dat de aarde ons al geboden heeft.

Bonne Wisman

Een leefbare wereld voor onze kinderen.