Regionaal Energie- en Klimaatstrategie (REKS)​

In maart 2020 is voor regio Hart van Brabant het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Tot medio juni vindt de lokale besluitvorming plaats en wordt het concept-bod besproken door de colleges van de betrokken gemeenten, gedeputeerde staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen. In juli 2020 is het concept-bod ingediend bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

 
 

Wil je nog meer weten over de REKS? Lees dan op deze pagina meer over de inhoud en de planning van de REKS.

De RE(K)S: Waarom en Wat​

Op 28 juni 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd, dit akkoord wordt breed gedragen en 75 organisaties committeren zich aan de doelen van het Klimaatakkoord.

Lees verder »