Wijk De Blaak​

Gemeente Tilburg wil in het jaar 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Voor de Tilburgse gebouwde omgeving betekent dit dat het energieverbruik in 2045 is gehalveerd (ten opzichte van 2010) en dat de verbruikte energie voor 100% bestaat uit een mix van duurzaam gas, duurzame warmte en duurzame elektriciteit. 

De wijk De Blaak kan zichzelf natuurlijk doelen stellen. Dat zou ambitieus zijn maar ligt niet erg voor de hand. Het is verstandiger om in goed overleg te komen tot een pakket waarmee in redelijkheid wordt bijgedragen aan het realiseren van zowel internationale, nationale als lokale doelen.

Onze wijk wordt momenteel voor 100% van energie voorzien via het elektriciteitsnet en het gasnet. Het merendeel van die energie wordt gebruikt voor verwarming/koken (aardgas) en voor de elektrische apparatuur in onze woningen en gebouwen. Een kleiner deel wordt gebruikt voor bedrijfs- en industriële activiteiten, voor openbare voorzieningen zoals straatverlichting en dergelijke en meer recent voor het opladen van elektrische auto’s. Anderzijds wordt in de wijk in toenemende mate duurzame energie opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen. Bij het bepalen van wijkdoelen is het belangrijk om te weten:

  • hoe de CO2 uitstoot van de wijk op referentiemomenten (1990 respectievelijk 2010) was;
  • welke reductie in 2030, 2045 en 2050 moet worden bereikt;
  • of en hoe de gerealiseerde reducties kunnen worden gemeten of gemonitord, waarbij de metingen worden geschoond voor industrieel-, openbaar en transport (elektrische auto’s) verbruik.

Een concreet (SMART) doel voor de wijk De Blaak is hiermee nog niet duidelijk. De werkgroep energietransitie wil over de wijkdoelen wel zoveel mogelijk duidelijkheid verkrijgen. Dat is nodig om te kunnen beoordelen in welke mate een bepaald transitie scenario aan de gestelde doelen zal voldoen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen voor onze wijk? Hou dan de nieuwsberichten op deze website in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief, volg ons op Facebook of bezoek eens het Energiecafé.