Energie Coöperatie De Blaak en Gemeente Tilburg willen, ieder vanuit hun eigen ambities, doelstellingen en verantwoordelijkheden, samen invulling geven aan de verduurzaming van de wijk de Blaak.

  • Door het creëren van bewustwording en kansen bij inwoners, bedrijven en instellingen;
  • Samen energie te besparen en duurzaam op te wekken op natuurlijke momenten;
  • Door het individuele elektriciteitsgebruik door huishoudens zodanig te sturen dat de pieken in de belasting van het netwerk worden vermeden en daardoor verzwaring van het netwerk en de daarmee gemoeide hoge kosten en grote ongemakken worden voorkomen;
  • En door het gezamenlijk optrekken ten behoeve van het Wijkuitvoeringsplan voor de toekomstbestendige duurzame warmte oplossing in De Blaak.

Daarom sluiten wij met elkaar deze Green Deal voor de periode van drie jaar (2021-2024) waarin we afspraken vastleggen. Met deze samenwerking willen de partners extra kansen benutten voor een beter milieu en een duurzamer en leefbaardere wijk voor nu en de toekomst. Alleen kunnen we wel iets, maar samen staan we sterker en bereiken we meer.

Green Deal