Opwekken

De verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van broeikasgassen. De voornaamste oorzaak van klimaatverandering is de toename van de broeikasgas concentraties in de hogere luchtlagen.    

Door over te stappen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte beperken we de uitstoot van de broeikasgassen zoals CO2.

Zon

Zonne-energie is een schone manier om energie te produceren. Zonnepanelen installeren is dan ook een enorme stap in de verduurzaming van je huis. Je bent dan zeker van duurzame energie en de investering verdien je zeker terug. Huizen met zonnepanelen zijn namelijk meer waard. Bovendien blijven energieprijzen naar verwachting verder stijgen.

Soms is het om verschillende redenen niet mogelijk om zelf zonnepanelen op het dak te leggen. Als energie coöperatie onderzoeken wij daarom de mogelijkheden voor collectieve projecten waar leden bij kunnen aansluiten.

Wind

Samen met tien lokale energiecoöperaties uit Hart van Brabant hebben wij het initiatief genomen om Burgerwindpark De Spinder in Tilburg te ontwikkelen. Dit park met vier windmolens produceert sinds voorjaar 2020 voldoende elektriciteit om ruim 7.500 huishoudens van schone stroom te voorzien. Als burgers hebben wij zelf onze verantwoordelijkheid genomen om klimaatverandering te beperken en te zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Leden van Energie Coöperatie De Blaak hebben kunnen participeren in dit burgerwindpark. Het bouwproces is in beeld gebracht in de film Burgerwindpark De Spinder: van idee naar werkelijkheid. Uitgebreide informatie over dit windpark is te vinden op de website van Spinderwind.

Foto © Spinderwind BV