Artikel Wijkblad De Blaak

Maandag 23 maart jl zou de werkgroep energietransitie een energiecafé organiseren voor de Blaakbewoners. De doelstelling van deze bijeenkomst was om u te informeren over de stand van zaken rond de energietransitie in onze wijk, de voortgang daarin en de planning daarvan.

Lees verder »

Nieuwe website live

Het is zover: onze nieuwe website is live! We zijn als bestuur heel blij dat we iedereen op onze vernieuwde website mogen en kunnen ontvangen.

Lees verder »