PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren ieders privacy. Wij verwerken daarom persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons
Energie coöperatie De Blaak
Middelgraaf 34
5032 EE Tilburg
KvK-nummer 61371297
E: info@energiedeblaak.nl
www.energiedeblaak.nl

Het doel
Energie coöperatie De Blaak verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt vanwege bijvoorbeeld het stellen van een vraag. Daarmee kunnen wij je bellen of mailen indien dit nodig is. Ook verwerken wij jouw gegevens wanneer je je online inschrijft voor onze nieuwsbrief (alleen naam en e-mailadres worden gevraagd). De frequentie waarin wij een nieuwsbrief sturen is afhankelijk van de actualiteit. De gegevens die wij verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Verklaring van meerderjarigheid

Cookies
Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten data voor Google Analytics: bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze verblijven op de website en welke pagina’s worden bekeken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd dus wij krijgen geen inzage tot persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij raden ouders altijd aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@energiedeblaak.nl.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Energie coöperatie De Blaak bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Persoonsgegevens
Voor- en achternaam

 

Adresgegevens

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

Bewaartermijn
Onbepaalde tijd. Na afmelding nieuwsbrief per direct verwijderd.

Onbepaalde tijd. Na beantwoorden van een éénmalige vraag worden deze gegevens verwijderd.

Onbepaalde tijd. Na beantwoorden van een éénmalige vraag worden deze gegevens verwijderd.

Onbepaalde tijd. Na afmelding nieuwsbrief per direct verwijderd.

Reden bewaring
Verzenden nieuwsbrief, contact opnemen.

 

Contact opnemen

 

Contact opnemen

 

Verzenden nieuwsbrief, contact opnemen

N.B. Na opzeggen van het lidmaatschap worden alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden. Echter voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van LaPoste. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je aan hiervan op de hoogte te zijn. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om jezelf in te schrijven via de website www.energiedeblaak.nl en het invoeren van naam en e-mailadres. Daarna ontvang je ter bevestiging een controlemail. Niet langer geïnteresseerd in de nieuwsbrief. Schrijf je dan uit en per direct zijn je gegevens verwijderd. Of neem contact op met info@energiedeblaak.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Energie coöperatie De Blaak.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kun je indienen via info@energiedeblaak.nl.
Energie coöperatie De Blaak wijst je verder ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energie coöperatie De Blaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@energiedeblaak.nl.