Transitie

De gevolgen van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering zijn groot, vooral voor de generaties na ons. We kunnen dit niet volledig meer herstellen maar we kunnen wel zorgen dat de verdere opwarming minder hard gaat als we wereldwijd minder broeikasgas gaan uitstoten. Op nationaal niveau is daaruit het klimaatakkoord voortgekomen en begin 2020 wordt in onze regio de Regionale Energie- en Klimaatstrategie bepaald. Hierin wordt onder andere in kaart gebracht hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

De energietransitie gaat uiteindelijk iedereen aan: bewoners, bedrijven en organisaties. Nationaal, regionaal en dus ook voor ons als bewoners van de wijk De Blaak.

Als Energie Coöperatie De Blaak willen wij vanuit onze betrokkenheid voor een duurzame leefomgeving ons graag inzetten.

Daarvoor hebben we echter de input van onze mede wijkbewoners wel nodig. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief, volg ons op Facebook of bezoek eens een energiecafé. Praat mee, denk mee, doe mee en laten we samen zorgen voor een breed gedragen transitieplan richting gemeente Tilburg voor onze wijk.

SMILE

Het project SMILE beoogt de uitrol van energie-innovaties in de bebouwde omgeving. In tien wijken in onze regio wordt momenteel onderzocht wat de juiste aanpak kan zijn voor complexe maatschappelijke problemen, zoals het energievraagstuk. De Blaak in Tilburg is één van de tien wijken.

 

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Noord-Brabant.