Transitie

De gevolgen van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering zijn groot, vooral voor de generaties na ons. We kunnen dit niet meer volledig herstellen. We kunnen wel zorgen dat de verdere opwarming minder hard gaat als we wereldwijd minder broeikasgas gaan uitstoten. Een belangrijk doel van het nationaal klimaatbeleid is dan ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door teveel broeikasgassen in de lucht verandert het klimaat met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

In 2021 wordt voor onze regio de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. Hierin wordt onder andere beschreven hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Het verduurzamen van de energiebronnen noemen we de energietransitie. De energietransitie wordt eenvoudiger wanneer we ons energieverbruik nu al terugdringen. Deze transitie gaat uiteindelijk iedereen aan: bewoners, bedrijven en organisaties. Nationaal, regionaal en dus ook voor ons als bewoners van de wijk De Blaak

Het succes van de transitie is in hoge mate afhankelijk van draagvlak onder bewoners. Als energie coöperatie De Blaak zetten wij ons graag hiervoor in vanuit onze betrokkenheid voor een duurzame leefomgeving.

Daarvoor hebben we wél de input van onze wijkbewoners nodig. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief, volg ons op Facebook, reageer op onze nieuwsberichten, stel je vragen via de mail of bezoek eens een energiecafé. Praat mee, denk mee, doe mee en laten we samen werken aan een breed gedragen warmte transitieplan voor onze wijk.

SMILE

Het project SMILE beoogt de uitrol van energie-innovaties in de bebouwde omgeving. In tien wijken in onze regio wordt momenteel onderzocht wat de juiste aanpak kan zijn voor complexe maatschappelijke problemen, zoals het energievraagstuk. De Blaak in Tilburg is één van de tien wijken.

Logo_OP_Zuid_trans-1024x444

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door Provincie Noord-Brabant.