Wisseling Bestuur 2021

Bij algemene ledenvergadering van 2 juni hebben Ruud Zuer en Hans van Roosmalen hun bestuursfuncties overgedragen aan Kees de Rooij (voorzitter) en Hans Jager (secretaris). Samen met Frank Verkoeijen (penningmeester) vormen zij het nieuwe bestuur van de Energie Coöperatie De Blaak. 

Beide heren waren samen met Hans Jager vanaf het begin betrokken bij Energiecoöperatie de Blaak. Onbaatzuchtig, met het oog gericht op de wijkbewoners hebben zij zich vele jaren ingezet om zaken voor elkaar te krijgen. Maar aan bepaalde zaken komt uiteindelijk een eind. Wij willen Ruud en Hans hartelijk danken voor hun inzet. Dit betekent overigens niet dat Ruud Zuer en Hans van Roosmalen niet meer werkzaam zijn voor de EC. Zij blijven nauw betrokken bij het werk van de EC, gelukkig maar.