De stand van zaken rondom de REKS ( in onze regio Hart van Brabant ) en de Transitie Visie Warmte ( in onze gemeente )

Inmiddels is het zover dat de gemeenten in het Hart van Brabant, de provincie en de waterschappen akkoord zijn gegaan met het REKS-bod 1.0. Dit bod is inmiddels ook ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES).

Dit bod bevat plannen op een drietal gebieden:

  1. Een programma om – 20% – energie te besparen: “wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”.
  2. Een onderzoek naar welke duurzame energiebronnen er beschikbaar zijn in de regio voor de toekomstige duurzame verwarming van onze huizen:
    de Regionale Structuur Warmte (RSW). Deze RSW vormt de basis voor de door de gemeenten op te stellen Transitievisie Warmte waarin de uitgangspunten en plannen staan op welke
    manier wijken in Tilburg verwarmd gaan worden. Aan deze plannen wordt op dit moment nog hard gewerkt zodat deze in september klaar zijn en er besluiten over genomen kunnen worden.
  3. De opwek van groene elektriciteit via zon en wind. In totaal 1 TWh, waarvan al een deel is gerealiseerd of in de pipeline zit. Maar de restopgave 0,45 TWH is niet gering.
  4. Een programma om onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Wie het nieuws volgt en de beelden ziet van overstromingen dicht bij huis maar ook in China en bosbranden in Zuid-Europa en Noord-Amerika ziet het belang van dit programma in. De grondwaterstand in bepaalde delen van Nederland begint weer een beetje op peil te komen maar dat is nog niet overal het geval. Maatregelen om hier in de toekomst op in te spelen zijn dus nodig.

Iedere inwoner van het Hart van Brabant krijgt te maken met de gevolgen van dit programma. Daarom is interesse en betrokkenheid voor die plannen van eminent belang. Zeker de plannen voor grootschalige opwek van zon en wind liggen gevoelig. Een belangrijke voorwaarde is dat bewoners kunnen meepraten en participeren in die plannen via lokaal (mede-)eigenaarschap. De 14 lokale energiecoöperaties (LEC’s) in het HvB zijn zich op dit moment aan het organiseren om de 50% mede-eigenaarschap te waarborgen. Zij hebben al de nodige ervaring opgedaan bij projecten die zij zelf al hebben gerealiseerd en willen hun kennis en competenties gaan inzetten bij de uitvoering van de REKS-plannen die dus over meer gaan dan alleen het opwekken van duurzame energie. Ze gaan 22 september a.s. zelfs een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de gemeenten die in het Hart van Brabant met waterschappen en de Provincie verantwoordelijk zijn voor de plannen van het REKS-bod 1.0. Op deze bijeenkomst van de REKS-organisatie op 22 september a.s. gaan de handtekeningen van de 14 LEC’s en de 9 gemeenten onder de samenwerkingsovereenkomst. Op die bijeenkomst wordt ook een plan van aanpak gepresenteerd voor de uitvoering van dit REKS-bod. Die plannen worden waar nodig bijgesteld in de komende 2 jaar waarna er een nieuwe versie komt van het REKS-bod.